Kurs instruktora fitness – jakie uprawnienia otrzymujemy?

uprawnienia po kursie instruktora fitnessPo ukończeniu kursu na instruktora fitness otrzymujemy zwykle dwie legitymacje, uprawniające nas do tytułowania się instruktorem rekreacji ruchowej – jedną w formie papierowej, drugą plastikową. Oprócz tego kursanci otrzymują tutaj specjalny certyfikat, wydany także w wersji angielskiej. Wręczany tutaj komplet dokumentów jest respektowany na terenie całej Unii Europejskiej i umożliwia podjęcie legalnej oraz bardzo atrakcyjnej pracy we wszystkich krajach członkowskich.

Głównym celem kursu na instruktora jest przygotowanie kursantów do pracy w miejscach takich jak kluby sportowe, centra fitness, hotele, siłownie czy też różnego rodzaju kolonie oraz obozy sportowe. Kursy takie są przeznaczone zarówno dla początkujących osób które nie posiadają w tej dziedzinie żadnego doświadczenia jak i dla takich, które już pracują na podobnych stanowiskach i chcą jedynie zwiększać swoje kwalifikacje. Podsumowując, do zestawu dokumentów otrzymywanych po ukończeniu kursu należy: świadectwo ukończenia kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, certyfikat potwierdzający nasze kwalifikacje wydany w języku angielskim i respektowany na terenie całej Unii Europejskiej, legitymację państwową w dwóch egzemplarzach. Kurs składa się z dwóch części.

uprawnienia instruktora fitnessPierwsza z nich obejmuje zajęcia teoretyczne. Na samym początku warto zauważyć, że niektóre osoby są zwolnione z obowiązku uczestniczenia w tej części – są to przede wszystkim absolwenci studiów wyższych którzy ukończyli kierunki takie jak wychowanie fizyczne czy turystyka i rekreacja. W niektórych przypadkach do zwolnienia wystarczy jednak sam ukończony kurs instruktora rekreacji ruchowej lub sportu. Ta część kursu kończy się egzaminem pisemnym; materiały zawierające wszystkie niezbędne na nim informacje są udostępniane kursantom przez szkołę.

Druga część, praktyczna, obejmuje szereg warsztatów i ćwiczeń. Jej celem jest przygotowanie kursantów do zawodów wykonywanych przez nich w przyszłości. Całość kończy się egzaminem który ma sprawdzić poziom zdobytych dotychczas umiejętności. Warto pamiętać, że zarówno podczas kursu jak i już w czasie pracy niezwykle ważną rzeczą jest dla instruktora nieustanne samokształcenie. W przypadku kursantów pod tym pojęciem kryją się rzeczy takie jak przygotowywanie konspektów czy pisanie prac. W wielu przypadkach jest to obowiązkowe; takie prace muszą być przekazane wyznaczonej do tego osobie w określonym terminie, bowiem jest to konieczne do ukończenia kursu.